Pravno obvestilo in Politika zasebnosti / Privacy Policy

 

PRAVNO OBVESTILO

 

Spletno mesto www.podjetna.si je v lasti in upravljanju podjetja Agnes d.o.o., Podvozna cesta 30, Lucija - Lucia, 6320 Portorož - Portorose.

Agnes d.o.o.  (v nadaljevanju Podjetje) si v celoti lasti vse avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine in lastninsko pravico nad vsebinami na spletnem mestu, kot opredeljeno spodaj.

 

Za dodatne informacije o pravilih uporabe spletnega mesta, se lahko obrnete na:

Agnes d.o.o.

Podvozna cesta 30

6320 Portorož

e-mail: info@agnes.si

 

VSA VSEBINA NA SPLETNEM MESTU JE INFORMATIVNE NARAVE!

  

Avtorsko pravo in industrijska lastnina

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je avtorsko zaščitena in jo uporabniki spletnega mesta lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in skladno z namembnostjo spletnega mesta.

V kolikor ni izrecno drugače navedeno, se šteje, da je vsa vsebina last in avtorstvo Podjetja. Na spletnem mestu se lahko nahaja tudi vsebina tretjih oseb; v tem primeru veljajo enaka pravila kot so vzpostavljena za lastnino pri vsebinah Podjetja, v kolikor ni to izrecno opredeljeno drugače.

 

Kakršnakoli uporaba vsebine na spletnem mestu, ki presega zgoraj opredeljeno rabo, je mogoča zgolj ob predhodnem dogovoru s Podjetjem. Za vsebino na spletnem mestu štejejo vse informacije, ne glede na obliko (tekstovna oblika, video ali audio oblika, slikovni materiali kot so fotografije in grafike, ipd.).

 

V primeru, da želi uporabnik spletnega mesta uporabljati vsebino tretjih oseb, ki se nahaja na spletnem mestu, si Podjetje pridržuje pravico, da uporabnika napoti na tretjo osebo, ki je nosilka avtorskih pravic in/ali pravic intelektualne lastnine. Podjetje samostojno ne zagotavlja dostopa uporabnikom do vsebin tretjih oseb, v kolikor ni to izrecno dovoljeno s strani tretje osebe.

 

Vsebina

Podjetje vsebino spletne strani postavlja s skrbnostjo, vendar ne jamči za točnost, celovitost in popolnost vsebine na spletni strani. Podjetje ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo,  neposredno ali posredno, ki bi nastala posamezniku, ker uporablja vsebino na spletnem mestu. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da gre za vsebine informativnega značaja. Podjetje ima ekskluzivno pravico določanja vsebine na spletni strani in in si pridržuje pravico, da vsebino spremeni, prilagodi, doda ali odstrani brez predhodnih obvestil.

 

Podjetje se trudi po najboljših močeh zagotavljati varnost spletnega mesta, vendar ne jamči, da je spletno mesto popolnoma varno in da ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih datotek oz. programske opreme, ki bi lahko škodovala uporabniku spletne strani. Podjetje redno vzdržuje in posodablja spletno mesto, v skladu s svojim možnostmi, vendar ne jamči za varnost spletnega mesta. Uporabnik spletnega mesta je dolžan poskrbeti za lastno varnost pri uporabi spletnega mesta z ustrezno zaščitno programsko opremo. Podjetje ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala uporabniku, zaradi obiska spletnega mesta.

 

Podjetje ne zagotavlja nepretrganega delovanja spletnega mesta. Spletno mesto je lahko nedostopno zaradi različnih razlogov, kot so napake, padec sistema, vzdrževalna dela ipd.  Podjetje ne nosi nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi lahko posamezniku nastale zaradi nedostopnosti oz. zmanjšane dostopnosti spletnega mesta.

 

Dostop do vsebin tretjih oseb

Na spletnem mestu se nahajajo tudi povezave do vsebin tretjih oseb in njihovih spletnih mest. Podjetje ne jamči za varnost in delovanje teh spletnih mest tretjih oseb. Prav tako Podjetje ne jamči za pravilnost, celovitost in ustreznost vsebine, objavljene na spletnem mestu tretjih oseb. Uporabnik se zaveda in v celoti prevzema odgovornost, ki bi mu nastala, v primeru uporabe vsebin na spletnih mestih tretjih oseb oz. zgolj same rabe teh spletnih mest.  

 

 

Posodobljeno: 26.10.2021

 

Politika zasebnosti

Pred vami je politika zasebnosti, dokument v katerem boste našli vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Agnes d.o.o.

 

Za večjo preglednost vam ponujamo interaktivno kazalo vsebine, s katerim lahko hitreje dostopate do podatkov, ki vas najbolj zanimajo.

 

Vsebina

Kdo obdeluje moje osebne podatke?. 1

Zakaj uporabljate moje osebne podatke?. 1

Ali moje podatke delite s tretjimi osebami?. 2

Kako varujete moje osebne podatke?. 3

Katere pravice imam na voljo?. 3

Piškotki in spletni vtičniki 5

Imate vprašanje?. 6

 

 

Kdo obdeluje moje osebne podatke?

 

Obdelavo osebnih podatkov izvaja upravljavec osebnih podatkov; podjetje Agnes d.o.o.

 

Podatki o upravljavcu:

Agnes d.o.o.

Podvozna cesta 30

6320 Portorož

e-mail: info@agnes.si

 

Upravljavca lahko kadarkoli kontaktirate na: info@agnes.si

Zakaj uporabljate moje osebne podatke?

Ta politika zasebnosti je namenjena:

 • našim naročnikom
 • obiskovalcem spletne strani
 • naročnikom na e-novice

 

Vse osebne podatke, ki jih zbira upravljavec, obdelujemo za določene namene, opredeljene v spodnji tabeli. Vse osebne podatke obdelujemo na ustrezni pravni podlagi, kot opredeljeno spodaj.

 

 

Namen

Vrste osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hrambe

Izvajanje naših storitev

Ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, podatki o pravni osebi, podatki za plačilo, podatki, ki jih naročnik poda pri izvedbi srečanjo

Pogodbeno razmerje

5 let od zaključka posla

Rezervacija brezplačnega uvodnega sestanka

Ime in priimek, podjetje, e-naslov, telefonska številka

Predpogodbeni odnos

1 mesec od zaključka komunikacije

Naročilo e-novic

Ime in priimek, e-naslov

Soglasje

Do preklica

Registriranje in uporaba uporabniškega računa

Ime in priimek, uporabniško ime, e-naslov

Pogodbeno razmerje

5 let od zaljučka posla

 

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, razen kadar bi posredovanje osebnih podatkov zahtevala zakonodaja. V tem primeru ste osebne podatke dolžni posredovati. Določene osebne podatke potrebujemo za to, da vam zagotovimo storitev. V kolikor se odločite, da nam podatkov, ki jih potrebujemo za opravo določene storitve ne boste posredovali, vam določenih storitev ne moremo nuditi. 

Ali moje podatke delite s tretjimi osebami?

 

Vaše osebne podatke delimo s tretjimi osebami v naslednjih primerih:

 • zunanje računovodstvo
 • IT ponudnik, ki nam omogoča delovanje uporabniških računov
 • Ponudnik množičnega pošiljanja e-pošte

 

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo kadar je to potrebno, da se izpolni namen obdelave osebnih podatkov. Tretje osebe lahko dostopajo in obdelujejo vaše osebne podatke samo v obsegu in na način, ki je določen s pogodbo, ki smo jo sklenili z njimi. Tretje osebe ne smejo obdelovati osebnih podatkov, ki niso potrebni za namen, za katerega obdelujejo osebne podatke. Vse tretje osebe so zavezane k spoštovanju ravni varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja upravljavec.

 

Kako varujete moje osebne podatke?

 

Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo tako, da smo sprejeli različne tehnične in organizacijske ukrepe, med katere sodijo:

 • Redno posodabljanje naše strojne in programske opreme;
 • Varovanje strojne in programske opreme z zaščitno programsko opremo;
 • Zagotavljanje omejitve dostopa nepooblaščenih oseb do osebnih podatkov.

 

Zavedamo se, da lahko, kljub varnostnim mehanizmom, ki smo jih vzpostavili, pride do varnostnega incidenta. V ta namen smo oblikovali poseben protokol, s katerim bomo takšne incidente obravnavali hitro, učinkovito in skladno z zakonodajo.

 

V kolikor bi prišlo do varnostnega incidenta, pri katerem obstaja verjetnost, da so bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšnem incidentu nemudoma, vendar ne kasneje kot v 72ih urah, obvestili pristojni nadzorni organ. V kolikor pa bi prišlo do varnostnega incidenta, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa bomo o tem nemudoma obvestili tudi zadevne posameznike.

 

Katere pravice imam na voljo?

 

Glede obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo, so vam na voljo naslednje pravice:

 1. Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča pridobitev informacij o obdelavi osebnih podatkov, hkrati pa imate tudi možnost vpogleda oz. pridobitve kopije vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
 2. Pravica do popravka osebnih podatkov: možnost imate, da zahtevate popravek netočnih ali nepopolnih podatkov, ki jih vodimo o vas.
 3. Pravica omejiti obdelavo osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da podatke, kjer je sicer možen izbris, vseeno ohranite v hrambi zaradi kasnejših dokazovanj v različnih uradnih postopkih. Prav tako vam ta pravica omogoča začasno omejitev obdelave za čas trajanja odločanja o popravku ali ugovoru, ki poteka pri upravljavcu.
 4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate izbris podatkov, ki jih vodimo o vas. Kadar predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov zakon ali veljavna pogodba, vaših osebnih podatkov ne moremo izbrisati.
 5. Pravica do preklica privolitve: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve (soglasja), imate možnost to privolitev kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne pomeni negativnih posledic za vas. Opozarjamo vas, da vam po preklicu privolitve določenih storitev ne bomo mogli več nuditi.
 6. Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: ta pravica vam je na voljo, kadar pride do obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov. Omogoča vam, da od upravljavca zahtevate, da preneha izvajati obdelavo. Opozarjamo vas, da ima upravljavec v določenih primerih možnost tak ugovor zavrniti. Upravljavec bo v vsakem primeru prenehal z obdelavo, v kolikor boste ugovarjali neposrednemu trženju.
 7. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo drugemu upravljavcu v strojno berljivi obliki. To je možno le, v kolikor vaše podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi in kadar gre za podatke zbrane na podlagi privolitve oz. pogodbenega odnosa.

 

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega odločanja pri obdelavi osebnih podatkov.

Vaše pravice lahko izvajate tako da nam pišete na info@agnes.si z zadevo varstvo osebnih podatkov.

 

Vaše zahteve bomo obdelali v najkrajšem možnem času in najkasneje v roku 30 dni od prejema. V kolikor bo določena zahteva tako obsežna, da bo reševanje trajalo dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vam podali okviren rok za pripravo odgovora.

 

Pridržujemo si pravico, da vas, v primeru podaje zahteve po izvajanju katere od vaših pravic, zanesljivo identificiramo. V kolikor nam z zahtevo ne boste poslali osebnih podatkov, na podlagi katerih vas lahko zanesljivo identificiramo, vas bomo zaprosili za dodatne osebne podatke. V primeru, da nam dodatnih osebnih podatkov v roku ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

 

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov lahko vedno podate pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec.

 

Spletni vtičniki

Na spletni strani imate možnost uporabe spletnih vtičnikov. Opozarjamo vas, da te vtičnike upravljajo tretje osebe; tj. posamezna socialna omrežja.

 

Uporaba vtičnikov na spletu je na lastno odgovornost posameznika. Vsako socialno omrežje deluje na podlagi lastnih pravil zasebnosti, ki niso povezana s pravili upravljavca.

Odgovornost za interakcijo s socialnim omrežjem in vse posledice, ki so povezane ali lahko izhajajo iz te interakcije nosi izključno posameznik.

Imate vprašanje?

Kadarkoli nas lahko kontaktirate z dodatnimi vprašanji glede varstva osebnih podatkov tako da nam pišete na: info@agnes.si.

Pred vami je politika zasebnosti, dokument v katerem boste našli vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Agnes d.o.o.

 

Za večjo preglednost vam ponujamo interaktivno kazalo vsebine, s katerim lahko hitreje dostopate do podatkov, ki vas najbolj zanimajo.

 

Vsebina

Kdo obdeluje moje osebne podatke?. 1

Zakaj uporabljate moje osebne podatke?. 1

Ali moje podatke delite s tretjimi osebami?. 2

Kako varujete moje osebne podatke?. 3

Katere pravice imam na voljo?. 3

Piškotki in spletni vtičniki 5

Imate vprašanje?. 6

 

 

Kdo obdeluje moje osebne podatke?

 

Obdelavo osebnih podatkov izvaja upravljavec osebnih podatkov; podjetje Agnes d.o.o.

 

Podatki o upravljavcu:

Agnes d.o.o.

Podvozna cesta 30

6320 Portorož

e-mail: info@agnes.si

 

Upravljavca lahko kadarkoli kontaktirate na: info@agnes.si

Zakaj uporabljate moje osebne podatke?

Ta politika zasebnosti je namenjena:

 • našim naročnikom
 • obiskovalcem spletne strani
 • naročnikom na e-novice

 

Vse osebne podatke, ki jih zbira upravljavec, obdelujemo za določene namene, opredeljene v spodnji tabeli. Vse osebne podatke obdelujemo na ustrezni pravni podlagi, kot opredeljeno spodaj.

 

 

Namen

Vrste osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hrambe

Izvajanje naših storitev

Ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, podatki o pravni osebi, podatki za plačilo, podatki, ki jih naročnik poda pri izvedbi srečanjo

Pogodbeno razmerje

5 let od zaključka posla

Rezervacija brezplačnega uvodnega sestanka

Ime in priimek, podjetje, e-naslov, telefonska številka

Predpogodbeni odnos

1 mesec od zaključka komunikacije

Naročilo e-novic

Ime in priimek, e-naslov

Soglasje

Do preklica

Registriranje in uporaba uporabniškega računa

Ime in priimek, uporabniško ime, e-naslov

Pogodbeno razmerje

5 let od zaljučka posla

 

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, razen kadar bi posredovanje osebnih podatkov zahtevala zakonodaja. V tem primeru ste osebne podatke dolžni posredovati. Določene osebne podatke potrebujemo za to, da vam zagotovimo storitev. V kolikor se odločite, da nam podatkov, ki jih potrebujemo za opravo določene storitve ne boste posredovali, vam določenih storitev ne moremo nuditi. 

Ali moje podatke delite s tretjimi osebami?

 

Vaše osebne podatke delimo s tretjimi osebami v naslednjih primerih:

 • zunanje računovodstvo
 • IT ponudnik, ki nam omogoča delovanje uporabniških računov
 • Ponudnik množičnega pošiljanja e-pošte

 

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo kadar je to potrebno, da se izpolni namen obdelave osebnih podatkov. Tretje osebe lahko dostopajo in obdelujejo vaše osebne podatke samo v obsegu in na način, ki je določen s pogodbo, ki smo jo sklenili z njimi. Tretje osebe ne smejo obdelovati osebnih podatkov, ki niso potrebni za namen, za katerega obdelujejo osebne podatke. Vse tretje osebe so zavezane k spoštovanju ravni varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja upravljavec.

 

Kako varujete moje osebne podatke?

 

Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo tako, da smo sprejeli različne tehnične in organizacijske ukrepe, med katere sodijo:

 • Redno posodabljanje naše strojne in programske opreme;
 • Varovanje strojne in programske opreme z zaščitno programsko opremo;
 • Zagotavljanje omejitve dostopa nepooblaščenih oseb do osebnih podatkov.

 

Zavedamo se, da lahko, kljub varnostnim mehanizmom, ki smo jih vzpostavili, pride do varnostnega incidenta. V ta namen smo oblikovali poseben protokol, s katerim bomo takšne incidente obravnavali hitro, učinkovito in skladno z zakonodajo.

 

V kolikor bi prišlo do varnostnega incidenta, pri katerem obstaja verjetnost, da so bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšnem incidentu nemudoma, vendar ne kasneje kot v 72ih urah, obvestili pristojni nadzorni organ. V kolikor pa bi prišlo do varnostnega incidenta, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa bomo o tem nemudoma obvestili tudi zadevne posameznike.

 

Katere pravice imam na voljo?

 

Glede obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo, so vam na voljo naslednje pravice:

 1. Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča pridobitev informacij o obdelavi osebnih podatkov, hkrati pa imate tudi možnost vpogleda oz. pridobitve kopije vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
 2. Pravica do popravka osebnih podatkov: možnost imate, da zahtevate popravek netočnih ali nepopolnih podatkov, ki jih vodimo o vas.
 3. Pravica omejiti obdelavo osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da podatke, kjer je sicer možen izbris, vseeno ohranite v hrambi zaradi kasnejših dokazovanj v različnih uradnih postopkih. Prav tako vam ta pravica omogoča začasno omejitev obdelave za čas trajanja odločanja o popravku ali ugovoru, ki poteka pri upravljavcu.
 4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate izbris podatkov, ki jih vodimo o vas. Kadar predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov zakon ali veljavna pogodba, vaših osebnih podatkov ne moremo izbrisati.
 5. Pravica do preklica privolitve: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve (soglasja), imate možnost to privolitev kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne pomeni negativnih posledic za vas. Opozarjamo vas, da vam po preklicu privolitve določenih storitev ne bomo mogli več nuditi.
 6. Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: ta pravica vam je na voljo, kadar pride do obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov. Omogoča vam, da od upravljavca zahtevate, da preneha izvajati obdelavo. Opozarjamo vas, da ima upravljavec v določenih primerih možnost tak ugovor zavrniti. Upravljavec bo v vsakem primeru prenehal z obdelavo, v kolikor boste ugovarjali neposrednemu trženju.
 7. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo drugemu upravljavcu v strojno berljivi obliki. To je možno le, v kolikor vaše podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi in kadar gre za podatke zbrane na podlagi privolitve oz. pogodbenega odnosa.

 

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega odločanja pri obdelavi osebnih podatkov.

Vaše pravice lahko izvajate tako da nam pišete na info@agnes.si z zadevo varstvo osebnih podatkov.

 

Vaše zahteve bomo obdelali v najkrajšem možnem času in najkasneje v roku 30 dni od prejema. V kolikor bo določena zahteva tako obsežna, da bo reševanje trajalo dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vam podali okviren rok za pripravo odgovora.

 

Pridržujemo si pravico, da vas, v primeru podaje zahteve po izvajanju katere od vaših pravic, zanesljivo identificiramo. V kolikor nam z zahtevo ne boste poslali osebnih podatkov, na podlagi katerih vas lahko zanesljivo identificiramo, vas bomo zaprosili za dodatne osebne podatke. V primeru, da nam dodatnih osebnih podatkov v roku ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

 

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov lahko vedno podate pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec.

 

Spletni vtičniki

Na spletni strani imate možnost uporabe spletnih vtičnikov. Opozarjamo vas, da te vtičnike upravljajo tretje osebe; tj. posamezna socialna omrežja.

 

Uporaba vtičnikov na spletu je na lastno odgovornost posameznika. Vsako socialno omrežje deluje na podlagi lastnih pravil zasebnosti, ki niso povezana s pravili upravljavca.

Odgovornost za interakcijo s socialnim omrežjem in vse posledice, ki so povezane ali lahko izhajajo iz te interakcije nosi izključno posameznik.

Imate vprašanje?

Kadarkoli nas lahko kontaktirate z dodatnimi vprašanji glede varstva osebnih podatkov tako da nam pišete na: info@agnes.si.

Portorož, 26.10.2021

 

 

POLITIKA PIŠKOTKOV

 

Agnes d.o.o., Podvozna cesta 30, Lucija - Lucia, 6320 Portorož - Portorose (v nadaljevanju “Podjetje“ ali “mi“) na svoji spletni strani uporablja piškotke in podobne tehnologije, ki omogočajo pridobivanje podatkov. Ta politika piškotkov vsebuje vse informacije o tem katere piškotke uporabljamo, za kaj jih uporabljamo in kako lahko sami urejate nastavitve piškotkov na naši spletni strani.

 

Za kakršnekoli dodatne informacije o uporabi piškotkov, smo vam na voljo na: mateja@podjetna.si

 

Kaj so piškotki?

 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku naše spletne strani shranijo na vašo napravo. Piškotki opravljajo različne funkcije, ki so podrobneje opredeljene spodaj. Piškotke lahko na vašo napravo naložimo mi ali pa piškotke naložijo tretje osebe.

 

Piškotke glede na funkcijo, ki jo opravljajo ločujemo na: nujne, funkcionalne, analitične in oglaševalske. Glede na to kdo namesti piškotke na vašo napravo pa ločujemo t.i. lastne piškotke (tudi first party cookies), ki jih namestimo sami in piškotke, ki jih namestijo tretje osebe (tudi third party cookies).

 

Katere piškotke uporabljamo?

 

 

 1. Nujni piškotki so tisti, brez katerih naša spletna stran ne deluje.

Te piškotki vas ne morejo identificirati in se naložijo zgolj za to, da vam omogočimo pravilno prikazovanje naše spletne strani.

 

Te piškotki so vedno aktivni, vi pa jih lahko izključite z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku. Izbris nujnih piškotkov lahko povzroči okrnjeno delovanje naše spletne strani ali pa onemogoči določene funkcije spletne strani.

 

 1. Oglaševalski piškotki so piškotki, ki nam omogočijo, da naše oglase, prilagodimo vašim preferencam.

 

Te piškotki zbirajo:

 • informacije o vaši aktivnosti na spletu,
 • o vaši uporabi naše spletne strani,
 • podatke o vaši napravi (zbira se IP naslov, MAC naslov, informacije o napravi in brskalniku).

 

 

Na podlagi teh informacij se ustvari vaš uporabniški profil, s katerim vam lahko ponudimo bolj zanimive oglase, ki ustrezajo vašim navadam in interesom. Hkrati pa lahko z uporabo piškotkov preprečimo, da bi se oglasi, ki se vam prikazujejo neprestano ponavljali.  Prav tako nam ti piškotki pomagajo, da vam in vam podobnim uporabnikom ponudimo oglase na socialnih omrežjih.

 

Oglasne piškotke bomo uporabili, v kolikor se boste z uporabo strinjali. Te piškotke lahko vedno izklopite v okviru orodja za nastavitev piškotkov, ki ga uporabljamo. Dodatno, pa imate možnost piškotke izbrisati tudi v samem brskalniku.

 

Točen seznam piškotkov in njihovo opredelitev, najdete na dnu dokumenta.

 

 

 

Kako lahko uredim nastavitve piškotkov?

 

V kolikor ste na naši spletni strani prvič, lahko piškotke uredite piškotke v pojavnem oknu.

 

Nastavitve piškotkov lahko uredite tudi v vašem brskalniku. Opozarjamo vas, da je v tem primeru potrebno urediti nastavitve piškotkov za vsak brskalnik, ki ga uporabljate. Prav tako je možno, da boste zaradi nadgradnje brskalnika ali drugih posodobitev morali ponovno nastaviti tudi piškotke.

 

Za pomoč pri nastavitvah vam spodaj podajamo linke do navodil za nastavitev v posameznem brskalniku:

Dodatne informacije o tem kako urediti piškotke v posameznem brskalniku pa lahko poiščete tudi  v ovkiru nastavitev posameznega brskalnika.

 

 

Katere podatke pridobimo s strani piškotkov in za katere namene jih uporabljamo?

S pomočjo piškotkov zbiramo določene informacije o vas, ki nam pomagajo, da bolje razumemo delovanje naše spletne strani in jo lažje optimiziramo, da vam omogočimo uporabo določenih funkcionalnosti in vam ponudimo vam prilagojene oglase ter preprečimo ponavljanje oglasov.

 

 

Koliko časa hranimo informacije, ki jih pridobimo od piškotkov?

Informacije, zbrane s pomočjo piškotkov, hranimo do preklica soglasja z vaše strani. Podatke za potrebe statističnih analiz anonimiziramo; v tem primeru identifikacija ne več mogoča.

 

Kakšne pravice imate na voljo?

Glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajamo s piškotki, imate enake pravice kot pri generalni obdelavi osebnih podatkov. Vse pravice in način kako jih lahko izvajate, so opredeljeni v naši generalni politiki zasebnosti.

 

Spremembe te politike

To politiko piškotkov lahko kadarkoli spremenimo. Veljavna različica politike piškotkov vam je vedno na voljo na: info@agnes.si

 

Kontakt

Za kakršnakoli vprašanja glede te politike se lahko obrnete na nas na: info@agnes.si

 

Povzetek piškotkov

 

 

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Lastni piškotek/piškotek tretje osebe

PHPSESSID

Ohranjanje seje

Sejni

Lastni piškotek

NID

Shramba preferenc in zgodovine brskanja posameznika, marketinški namenii

6 mesecev

Piškotek tretje osebe, Google

__Secure-3PAPISID

gradi profil zanimanja obiskovalcev spletnega mesta za prikaz ustreznih in prilagojenih oglasov s ponovnim ciljanjem

2 leti

Piškotek tretje osebe, Google

__Secure-3PSID

gradi profil zanimanja obiskovalcev spletnega mesta za prikaz ustreznih in prilagojenih oglasov s ponovnim ciljanjem

2 leti

Piškotek tretje osebe, Google

__Secure-3PSIDCC

gradi profil zanimanja obiskovalcev spletnega mesta za prikaz ustreznih in prilagojenih oglasov s ponovnim ciljanjem

2 leti

Piškotek tretje osebe, Google